Пакетни услуги

 • ДвоенБазов
 • по-слаб интернетмалък брой програми
 • 20 Mbit / 10 Mbit
 • 40 програми
 • 25 лв
 • БазовОптимален
 • по-слаб интернетсреден брой програми
 • 20 Mbit / 10 Mbit
 • 80 програми
 • 35 лв
 • БазовПремиум
 • по-слаб интернетнай-много програми
 • 20 Mbit / 10 Mbit
 • 100 програми
 • 38 лв
 • ОптималенБазов
 • по-силен интернетмалък брой програми
 • 40 Mbit / 20 Mbit
 • 40 програми
 • 35 лв
 • ДвоенОптимален
 • по-силен интернетсреден брой програми
 • 40 Mbit / 20 Mbit
 • 80 програми
 • 41 лв
 • ОптималенПремиум
 • по-силен интернетнай-много програми
 • 40 Mbit / 20 Mbit
 • 100 програми
 • 44 лв
Обозначената скорост посочва нейния максимум в българското интернет пространство и в международното. Например 20 Mbit/10 Mbit означава скорост от 20 Mbit за национален и 10 Mbit за международен трафик.