Интерфейс към абоната

Нашата кабелна мрежа в основата си е оптична, а абонатните отклонения се развиват съгласно стандартите за Fast Ethernet и Gigabit Ethernet.
Изискванията към интерфейса на мрежовото устройство на абоната - мрежова карта (LAN) поддържаща 100Mbps - Бърз Ethernet или 100/1000Mbps - Гигабит Ethernet.

Понятието Етернет (на английски: Ethernet) се отнася до цялата фамилията от LAN устройства, които покрива стандарта IEEE 802.3.

Съществуват три основни типа канали за пренос на данни според този тип мрежов протокол:

  • 10 Mbps - 10Base-T Ethernet
  • 100 Mbps - Бърз Ethernet
  • 1000 Mbps - Гигабит Ethernet; Явява се разширение на IEEE 802.3 и се бележи с IEEE 802.3aе - появява се някъде между 2001 и 2002 година.

Измежду много други типове протоколи и технологии тази система е оцеляла и до днес, така че около 85% от съвременните технологии в LAN зоната се изпълняват по този модел. Това се основава на следните причини:

  • лесно е да бъде разбран, употребен, контролиран и поддържан
  • има ниска цена
  • предлага много голяма гъвкавост
  • предлага много добро съчетание на различен набор от приложения и апаратури

Абонатите ни, които ползват безжичен достъп до мрежата ни и световното ИНТЕРНЕТ пространство, използват сертифицирани безжични устройства съгласно стандартите IEEE 802.11.

Wi-Fi е технология на безжичната локална мрежа (WLAN) базирана на спецификациите от серията IEEE 802.11. Първоначално тя е лицензирана от Wi-Fi Alliance. Била е разработена, за да бъде използвана от преносимите изчислителни устройства, като преносими компютри, в локални мрежи (LAN), но сега все повече се използва и за други услуги, включително Internet и VoIP, игри, базово свързване на потребителска електроника, като телевизори и DVD устройства или цифрови камери. Разработват се много нови стандарти, които ще позволят Wi-Fi да се използва в колите по магистралите, при поддръжката на ITS за повишаване на сигурността и при мобилната търговия (виж IEEE 802.11p). Wi-Fi и Wi-Fi CERTIFIED логата са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance - търговската организация, която тества и сертифицира оборудването съгласно стандартите от серията 802.11.

Повече информация относно спецификациите на стандартите на IEEE може да намерите на официалния им сайт: www.ieee802.org