Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване през 2014 г.

Параметър Измерване Мерна единица Стойност
1. Време за първоначално свързване на услуга достъп до Интернет Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките
дни
0.5 дни
Процент на заявките, изпълнени до датата, договорени с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата
%
дни
99 %
2. Процент на жалбите относно коректността на сметките при услуга достъп до Интернет Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки
%
0.00%
3. Постигната скорост на предаване на данни Максимална скорост на предаване на данни
kbit/s
50 000 kbit/s
Минимална скорост на предаване на данни
kbit/s
1 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни
kbit/s
40 000 kbit/s
4. Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни
%
0.02 %
5. Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни
ms
9 ms
Стандартно отклонение на закъснението
ms
+/- 1.5 ms
© citynet ltd. 2015